KURZ: NEBOJTE SE KONTROLNÍHO HLÁŠENÍ

část 2: Doklady pro kontrolní hlášení

Důležité informace pro Vás:

Než začnete vyplňovat kontrolní hlášení, ujasněte si, jaké doklady budete potřebovat a jaké údaje z nich budete potřebovat. Snad Vám pomůžete tento jednoduchý návod:

Připravte si tyto hromádky dokladů, nejlépe v elektronické podobě ve formě seznamu v Excelu, z účetního systému, apod.:

 • Vystavené doklady (ty které vystavujete jiným odběratelům) - pro část A. kontrolního hlášení
 • Přijaté doklady (za Vaše nákupy) - pro část B. kontrolního hlášení
 • Ostatní doklady, které vůbec do kontrolního hlášení potřebovat nebudeme

Každou tuto hromádku dále rozdělte takto:

A. vystavené doklady (uskutečněná zdanitelná plnění)

 • Doklady v režimu přenesené daňové povinnosti (týká se zejména stavebních firem)
 • Doklady za pořízení z jiných členských států EU (zejména nákup zboží v EU, reklama Facebook a Google, a jiné nákupy od plátců DPH v Evropské unii. Jsou to zejména doklady uváděné v přiznání k DPH na řádcích 3, 4, 5, 6, 12, 13 a v některých případech 9.
 • Pokud obchodujete s investičním zlatem :-) - pak doklady ve zvláštním režimu s tímto související
 • Vystavené faktury a daňové doklady nad 10.000 Kč včetně DPH.
 • Doklady s opravou výše daně za odběrateli, kteří jsou v insolvenci (výjimečné případy)
 • Vystavené doklady do 9,999,99 Kč včetně DPH nebo doklady, kde nemusíme vytvářet daňový doklad (měsíční tržby, denní tržby, hromadné doklady, samo-vyměření DPH apod.)

B. doklady za nákupy (přijatá zdanitelná plnění)

 • Doklady v režimu přenesené daňové povinnosti (zejména od stavebních firem)
 • Doklady nad 10.000 Kč včetně DPH za vaše nákupy
 • Opravené doklady v souvislosti s insolvenčním řízením (výjimečné případy)
 • Doklady do 9.999,99 Kč včetně DPH za naše nákupy

Ostatní doklady, které nebudeme potřebovat pro kontrolní hlášení

 • Výpisy z bankovních účtů
 • Doklady o zaplacení faktur
 • Doklady od neplátců DPH
 • Vystavené faktury do zemí mimo ČR (EU i mimo EU)
 • Doklady za osvobozená plnění (pronájem, finanční služby, apod.)
 • Speciální případy (roční zúčtování daně podle koeficientu, 3-stranný obchod v zemích EU, apod)
 • Obecně to jsou všechny doklady, kde nepočítáme nebo neuvádíme částku DPH nebo sazbu DPH, protože se doklady DPH vůbec netýkají.

Teoretická část

Praktické ukázky dokladů

Náležitosti dokladů

Zjednodušený daňový doklad

Můžeme vystavit pro zdanitelné plnění do 10 tisíc Kč včetně DPH, a to i bezhotovostní, kromě prodeje tabákových výrobků. Zjednodušený daňový doklad vystavujeme na základě vlastního rozhodutí. Náležitosti:

 • jméno a příjmení (či firma), sídlo či místo podnikání prodávajícího
 • DIČ prodávajícího
 • evidenční číslo dokladu
 • rozsah a předmět plnění (název zboží, služby, údaj o množství zboží, rozsahu služby)
 • datum vystavení
 • datum uskutečnění zdanitelného plnění nebo datum přijetí úplaty, a to ten den, který nastane dříve, pokud není shodné s datem vystavení
 • cena celkem včetně DPH
 • údaj o použité sazbě DPH nebo sdělení, že jde o plnění osvobozené od DPH (viz § 46-47 zákona o DPH)

 

Řádný daňový doklad

Částky nad 10.000 Kč včetně. Má navíc oproti zjednodušenému daňovému dokladu náležitosti:

 • jméno a příjmení (firma), sídlo nebo místo podnikání kupujícího
 • DIČ kupujícího, pokud je plátce
 • vyčíslený základ DPH
 • použitá sazba DPH (nebo sdělení, že plnění je osvobozené od DPH, a odkaz na příslušné ustanovení zákona o DPH)
 • výše DPH zaokrouhlená na koruny nebo haléře
 • jednotková cena bez DPH
 • případná sleva, pokud není obsažena v jednotkové ceně

Za správnost a úplnost běžného daňového dokladu a výpočet DPH odpovídá ten, kdo jej vydává.

Komentujte, ptejte se

 1. maderovadana@seznam.cz napsal:

  Zajíma mě splatkový kalendař za el, energii platíme 1.400 včetně DPH za měsíc, někde jsem četla, že to musíme brat, jako by to bylo za rok , což je 12*1400 a šlo by to nad 10.000,- což se mi zda nelogické. Jak to tedy je?

 2. paliva.radnice@seznam.cz napsal:

  Dobrý den, vedu Daňovou evidenci na PC, ale ne v programu Pohoda, ale v jiném.
  Chci se zeptat, při vkládání denních tržeb v hotovosti podle PPD nad 10 000,- musím vkládat pro KH moje DIČ?
  Když jsem ho tam nevkládal, pak při elektronickém podání mě v protokolu chyb hlásilo, že není uvedeno DIČ, když jsem ho tam v účetnictí zadával, pak v ptotokolu chyb to hlásilo, že tam nemá být, ale je to propustná chyba.
  Tak nevím, díky Broj

  • Pepíno napsal:

   Tržby v hotovosti, které přijmete od více zákazníků a žádný z nich není podnikatel s DIČ zadáváte do A5 a to i v případě, že je částka nad 10.000 Kč.
   Pohoda to má ošetřeno kódem UDA5. V jiných programech to bude podobné.

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.